Mặc dù không trực tiếp tham gia vào công tác khám chữa bệng, không mặc trên mình những chiếc áo blouse trắng, nhưng những y, bác sĩ ngành bảo hiểm xã ...