Đây là tuyên bố có ý nghĩa rất quan trọng, chuyển tải thông điệp ủng hộ mạnh mẽ các nguyên tắc và hành động nhằm thúc đẩy du lịch bền vững, bao gồm: Coi phát triển du lịch bền vững là một quá trình liên tục cần có sự theo dõi, đánh giá tác động một cách thường xuyên; đẩy mạnh các chính sách phát triển du lịch nội địa và khu vực nhằm hỗ trợ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc; khuyến khích các đóng góp kinh tế dài hạn, khả thi, đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan; tôn trọng tính nguyên bản về văn hóa - xã hội của cộng đồng địa phương; sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên môi trường tự nhiên; khuyến khích nhu cầu của người tiêu dùng đối với các hoạt động và sản phẩm du lịch bền vững; đẩy mạnh đối tác công - tư với tư cách là biện pháp chính để phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch bền vững; tạo môi trường cạnh tranh, hỗ trợ tất cả các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến du lịch, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tiến hành thêm các nghiên cứu để các nền kinh tế APEC có thể thích ứng và tận dụng những thay đổi do các công nghệ mới tiên tiến đem lại.

 

  Quang cảnh hội nghị Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển du lịch bền vững.

 

Các Bộ trưởng và trưởng đoàn phụ trách du lịch của các nền kinh tế thành viên APEC đã nhất trí sẽ báo cáo các nhà Lãnh đạo các nền kinh tế APEC vào tháng 11-2017 về tầm quan trọng của việc thúc đẩy du lịch bền vững ở  châu Á - Thái Bình Dương.

Tiến sĩ Dirk Glaesser, Giám đốc chương trình Phát triển bền vững của Tổ chức Du lịch thế giới, đã nêu các khuyến nghị về du lịch và chương trình nghị sự phát triển bền vững đối với các nền kinh tế APEC. Ông Randy Durband, Tổng giám đốc Hệ thống tiêu chuẩn Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu, đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của hệ thống tiêu chuẩn về du lịch bền vững. Các đoàn tham dự Đối thoại cũng tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch bền vững, trong đó chú trọng các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, tiêu chuẩn và chứng nhận đối với các cơ sở dịch vụ du lịch, đảm bảo phát triển bao trùm và thúc đẩy kết nối khu vực và địa phương, tăng cường quan hệ đối tác công - tư trong phát triển du lịch bền vững....

Đối thoại được tổ chức trong bối cảnh châu Á - Thái Bình Dương đang trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng, cục diện thế giới đang thay đổi mạnh mẽ và APEC đang xây dựng tầm nhìn sau năm 2020. Đối thoại là sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng góp vào các nỗ lực chung của khu vực và toàn cầu về phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là hoạt động cấp Bộ trưởng thứ ba của APEC mà Việt Nam đăng cai tổ chức trong Năm APEC 2017.

Tin, ảnh: THÚY NGUYỄN