Thông báo, tuyên truyền đến toàn thể cha mẹ học sinh biết về tác hại của kẹo thuốc lá để phụ huynh học sinh cùng phối hợp quản lý, không để con em mua kẹo thuốc lá, ăn quà vặt xung quanh cổng trường.

Cảnh báo, nhắc nhở, giáo dục học sinh toàn trường không mua, ăn kẹo thuốc lá, không ăn quà vặt quanh cổng trường, tránh nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Tăng cường các biện pháp quản lý học sinh trước giờ vào lớp sau giờ tan học.