Cùng dự có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là người DTTS và 100 đại biểu đại diện cho 54 dân tộc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán với chủ trương công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở đã dành nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) vùng đồng bào DTTS và miền núi (MN), đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Nổi bật là, kết cấu hạ tầng KTXH ở địa bàn đặc biệt khó khăn đã được quan tâm đầu tư đồng bộ hơn. Công cuộc xóa đói giảm nghèo đạt kết quả ấn tượng, là một điểm sáng được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ở vùng đồng bào DTTS và MN đã đạt được kết quả đáng khích lệ cả về quy mô, mạng lưới và chất lượng. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở vùng đồng bào DTTS và MN được chú trọng, phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của các DTTS cũng đạt được kết quả rõ nét hơn. Tình hình quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bào DTTS và MN cũng được tăng cường, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự. Công tác phát triển đảng viên là người DTTS được quan tâm; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS phát triển cả số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn. Sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố và tăng cường, niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên rõ rệt...

Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà các đại biểu dân tộc thiểu số tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao đồng bào các DTTS cả nước đã đóng góp xứng đáng công sức của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt sẽ là hạt nhân tích cực lan tỏa, truyền cảm hứng để xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc vững mạnh hơn. Đó cũng chính là cội nguồn sức mạnh, là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được bao thế hệ cha anh bền bỉ vun đắp và từ đó, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn thịnh, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 được Quốc hội thông qua là hai Nghị quyết của ý Đảng, lòng dân, là sự mong đợi khát khao của đồng bào các dân tộc. Chúng ta phải tập trung cao độ, triển khai thực hiện thật tốt nghị quyết để góp phần giải quyết căn cơ yêu cầu bức thiết về đời sống của đồng bào DTTS; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế và tăng thu nhập cho đồng bào, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống và trình độ phát triển so với những vùng khác...

Nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Jrai hay Ê đê, Xơ đăng hay Ba na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn: “Mỗi một suy nghĩ, hành động của chúng ta đều phải hướng tới củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng lên tầm cao mới; kết nối đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

CHIẾN THẮNG