tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Chức năng nhiệm vụ của Cục Đường cao tốc Việt Nam

Chia sẻ: 

29/09/2022 - 16:02:00


Sau khi được thành lập trên sự chia tách từ Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam có 15 nhiệm vụ chính, trong đó có việc thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư, nhiệm vụ của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc.  
 

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định số 1245/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường cao tốc Việt Nam.

Cục Đường cao tốc Việt Nam là tổ chức trực thuộc Bộ GTVT thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về đầu tư, xây dựng và khai thác hệ thống đường bộ cao tốc trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Cục Đường cao tốc Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, có trụ sở tại TP. Hà Nội. Cục Đường cao tốc Việt Nam có tên giao dịch bằng tiếng Anh là Viet Nam Expressway Authority (VNEA). 

Trong số 15 chức năng, nhiệm vụ của Cục Đường cao tốc Việt Nam đáng chú ý là việc đơn vị này được giao trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về đầu tư, xây dựng, huy động nguồn lực và khai thác hệ thống đường bộ cao tốc; xây dựng chiến lược, kế hoạch trung hạn, hàng năm, chương trình, đề án phát triển đường bộ cao tốc trong phạm vi cả nước;

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật đường bộ cao tốc; thực hiện thẩm quyền quyết định đầu tư, nhiệm vụ của chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc theo phân công, phân cấp, ủy quyền; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng đối với các dự án đường bộ cao tốc do Bộ GTVT là cơ quan có thẩm quyền đầu tư theo phương thức PPP. 

Cục Đường cao tốc Việt Nam còn có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đối với dự án đường bộ cao tốc đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quyết định đầu tư, cơ quan ký kết hợp đồng khai thác, cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ GTVT đối với công trình kinh doanh, dịch vụ, khai thác đường bộ cao tốc và các dự án xã hội hóa của đường bộ cao tốc…

Cơ cấu tổ chức của Cục Đường cao tốc Việt Nam gồm Văn phòng; các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Phòng Quản lý đầu tư xây dựng và khai thác, Phòng Pháp chế - Đấu thầu, Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế;  Trung tâm Kỹ thuật và Điều hành giao thông đường bộ cao tốc./.

Sau 12 năm hoạt động theo mô hình tổng cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ được tổ chức lại thành 2 đơn vị: Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.

Với số biên chế cơ quan hành chính năm 2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được giao là 728, điều chuyển 558 biên chế cho Cục Đường bộ Việt Nam (121 biên chế khối cơ quan, 437 biên chế khối Chi cục) và 170 biên chế cho Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam (65 biên chế khối cơ quan, 105 biên chế khối Chi cục).

Cục Đường bộ Việt Nam có 16 nhiệm vụ và quyền hạn.  Trong đó, Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng để Bộ trưởng Bộ GTVT trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền (trừ những nhiệm vụ giao cho Cục Đường cao tốc Việt Nam) các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và các văn bản khác về GTVT đường bộ; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn, hàng năm, chương trình, đề án phát triển GTVT đường bộ trong phạm vi cả nước.

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành GTVT đường bộ (trừ đường bộ cao tốc) trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công bố; tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở chuyên ngành.

Trong giai đoạn thành lập (năm 2022), Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam được phân bổ 55 biên chế. 

Nhiệm vụ là theo dõi, thực hiện công tác bảo trì, khai thác và quản lý nhà nước các tuyến đường bộ cao tốc tương ứng với số kilomet đường cao tốc hiện có (khoảng 209 km đường cao tốc do Nhà nước trực tiếp quản lý; khoảng 245 km đường cao tốc được đầu tư theo hình thức BOT và khoảng 773 km đường cao tốc do các địa phương và VEC đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác).

Theo VOV.VN
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
Quảng cáo qr Quảng cáo bảo hưng Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 72.700 74.000
Hà Nội 72.700 74.020
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 17.00 17.00 17.00
JPY 159.90 161.52 169.28
GBP 29.00 29.00 30.00
EUR 25.00 25.00 26.00
CAD 17.00 17.00 17.00
AUD 15.00 15.00 15.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 02/12/2023

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV