Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu với đại hội. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ ngành cùng hơn 300 hội viên đại diện cho hơn 63 nghìn hội viên trong cả nước.

Báo cáo tổng kết công tác Hội Luật gia Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2014 – 2019), Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm nêu rõ: Trong nhiệm kỳ, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của hội được triển khai thường xuyên, sâu rộng, có chất lượng, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại diện Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia vào ban soạn thảo, tổ biên tập 29 dự án luật, pháp lệnh, nghị định và nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tố cáo…

Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được các cấp hội chủ động triển khai thường xuyên, hiệu quả. Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rõ nét.

Trong nhiệm kỳ, Hội Luật gia Việt Nam đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội… Đặc biệt, trong giai đoạn 2014-2019, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hội Luật gia Việt Nam đã phát huy vị thế là một tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp có uy tín trong cộng đồng luật gia quốc tế để triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng biểu dương những thành tích mà Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề mà hội cần quan tâm trong thời gian tới: Trước hết, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên.

Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách, pháp luật, chủ động tham gia quá trình cải cách tư pháp, cải cách hành chính, đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật.

Bên cạnh đó, Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để kịp thời chỉ đạo, nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp được đông đảo hội viên, nhất là hội viên trẻ.

Cần nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam với ban cán sự, đảng đoàn các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các chi hội luật gia ở các bộ, ngành, đoàn thể và hội luật gia ở các địa phương hoạt động hiệu quả.

Mặt khác, hội cần chủ động tổ chức các hoạt động để phát huy truyền thống năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của hội viên trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, giám sát, phản biện xã hội và hòa giải cơ sở.

Tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho cán bộ, hội viên. Chủ động nhận và thực hiện các dịch vụ công nhất là các dịch vụ pháp lý hỗ trợ đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, dân tộc thiểu số.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế nhất là duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, Hiệp hội Luật gia các nước Asean, Hiệp hội Luật gia Châu Á- Thái Bình Dương… Mở rộng quan hệ với các tổ chức và cá nhân Luật gia tiến bộ trên thế giới; chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham gia vào các diễn đàn khu vực và quốc tế qua đó giới thiệu đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, hình ảnh, đất nước con người  Việt Nam…

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Jeanne Mirer, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế vì những đóng góp tích cực của bà đối với Việt Nam, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa giới luật gia quốc tế và giới luật gia Việt Nam.

Nguyễn Hương