tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Chia sẻ: 

04/02/2023 - 09:28:00


Vào dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng (3/2/1930 -3/2/2023), Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tuyển chọn, xuất bản, ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

 

Cuốn sách của Tổng Bí thư có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt cả lý luận và thực tiễn về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước pháp quyền XHCN hiện nay.

4-1.jpg -0
Bìa cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Làm phong phú giá trị lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng

Trên cơ sở kế thừa giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bằng những lập luận chặt chẽ, logic, phân tích sâu sắc, chắt lọc, đúc kết thực tiễn phong phú, chân thực, với tinh thần kiên định, vững vàng, bản lĩnh và trọng trách người đứng đầu của Đảng, tác giả đã làm sáng rõ, có tính thuyết phục những vấn đề căn bản, quan trọng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nội dung cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; phát biểu, kết luận tại 36 phiên họp của đồng chí Tổng Bí thư tại các hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng và kết luận tại các phiên hợp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Mỗi phát biểu, chỉ đạo của Tổng Bí thư đã trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với "giặc nội xâm".

Phần thứ hai: Nhất quán phương châm "Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc". Tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư từ hơn 500 bài viết, phát biểu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn nguyên, cái gốc cần phải phòng ngừa. Xuyên suốt các bài viết cho thấy sự trăn trở, quan tâm đặc biệt của Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước. Tổng Bí thư luôn nhất quán quan điểm: "Một trong những bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt". Đảng phải thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn, chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, hư hỏng trong Đảng.

Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến, đánh giá, thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ những trăn trở của cán bộ hưu trí với vận mệnh của đất nước cho đến các nhà giáo, nhà báo, nhà văn, những người dân trên mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế đều thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin dành cho Tổng Bí thư về sự chuyển biến tích cực mà công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mang lại. Sự đồng thuận, ủng hộ đó là sức mạnh to lớn trong cuộc chiến "không khoan nhượng", không được phép "chùn chân", "mỏi gối", chỉ có tiến không có lùi, không thể đảo ngược như đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần nhắc nhở.

Nội dung, quan điểm, tư tưởng mới trong tác phẩm có ý nghĩa cả tầm tư tưởng, lý luận và thực tiễn; luận giải đúng, đi thẳng vào vấn đề căn bản, cấp thiết nhất với dẫn chứng sinh động, lập luận chặt chẽ, thuyết phục từ thực tiễn; từ ngữ khoa học, chắt lọc mà gần gũi, dung dị, làm sáng rõ hơn vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vốn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, nhiều khó khăn, thách thức với trách nhiệm, tâm huyết người đứng đầu của Đảng. Tác phẩm có sức lay động, lan tỏa, truyền cảm hứng đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Lan tỏa niềm tin, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động

Ngay sau khi được công bố (2/2/2023), cuốn sách đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng sâu rộng, sự đón nhận của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, các học giả, nhà khoa học, nghiên cứu lý luận. Tác phẩm đã luận giải đúng, đi thẳng vào vấn đề phức tạp với dẫn chứng sinh động, khoa học; phát triển, làm phong phú thêm lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào điều kiện thực tiễn công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước pháp quyền XHCN ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cuốn sách hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này. Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo. Từ đó không chỉ làm sáng rõ, phát triển mới trong tư duy lý luận mà còn lan tỏa, thống nhất tư tưởng, hành động trong thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp quan trọng. Lan tỏa tinh thần, quyết tâm, niềm tin như Tổng Bí thư khẳng định: "Phải có cái roi, cái đòn để anh không thể, không dám và không muốn tham nhũng"; và "Nếu ai cảm thấy cản trở, nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm", "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai", "Kiên quyết, kiên trì, không dừng, không nghỉ"; mặc dù "Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác. Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, đất nước, nhân dân";  để "Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế, không thể đảo ngược;  "Ai chả thích của, thích tiền, nhưng danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh" lan tỏa tư tưởng, niềm tin của nhân dân vào dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời giúp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, hệ thống chính trị tăng cường đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Theo CAND
Ý kiến bạn đọc
captcha
góp ý dự thảo luật đất đai Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân youtube Quảng bá face

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 66.500 67.200
Hà Nội 66.500 67.220
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 17.00 17.00 17.00
JPY 174.14 175.90 184.51
GBP 28.00 28.00 29.00
EUR 24.00 25.00 26.00
CAD 16.00 17.00 17.00
AUD 15.00 15.00 15.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 29/03/2023

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE