tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,
Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Hải Dương khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ

Chia sẻ: 

13/06/2018 - 22:20:00


 

Đã có thời gian, tỉnh Hải Dương được báo chí nhắc đến nhiều với những vi phạm trong công tác cán bộ, như việc một sở có 44 lãnh đạo trong tổng số 46 biên chế, tình trạng “cả nhà làm quan” hay một số cán bộ bị phát hiện sử dụng bằng giả, hoặc chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông… Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Hải Dương đã chỉ đạo tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ và bước đầu có những chuyển biến tích cực.

Rà soát, thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó

Với tinh thần có sai thì sửa, nhìn thẳng vào sự thật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghiêm túc kiểm điểm theo gợi ý của Bộ Chính trị về những hạn chế, thiếu sót trong công tác bổ nhiệm cán bộ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Báo Nhân Dân đã phản ánh) và đã kịp thời khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra. Số lượng phó trưởng phòng được bố trí đúng theo quy định. Số cán bộ hợp đồng không đúng quy định đã được thanh lý hợp đồng hoặc hủy hợp đồng. Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bị kiểm điểm và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát toàn bộ số lượng phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. Qua rà soát cho thấy, do chưa có quy định cụ thể về số lượng cấp phó trưởng phòng, cho nên một số cơ quan, đơn vị, địa phương bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng nhiều, gây bức xúc trong dư luận. Trước thực trạng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, đối với các cơ quan, đơn vị đã có văn bản của Trung ương quy định về số lượng phó trưởng phòng cần thực hiện đúng theo quy định như: đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố, số lượng phó trưởng phòng không quá ba người một phòng.

Đối với các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc huyện ủy, thị ủy, thành ủy, số lượng phó không quá hai người. Đối với các cơ quan, đơn vị chưa có quy định cụ thể, mỗi phòng chỉ bố trí một đến hai phó trưởng phòng. Đối với các sở, ngành, đoàn thể hiện đang có từ bốn phó trưởng phòng trở lên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ rà soát các trường hợp được bổ nhiệm trong thời gian gần đây, trường hợp nào không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn thì yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm nghiêm túc kiểm điểm và ra quyết định miễn nhiệm.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và giám đốc các sở đã chỉ đạo rà soát số lượng cấp phó trưởng phòng và tương đương. Qua rà soát cho thấy, có năm đơn vị cấp phòng có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn quy định gồm: Văn phòng Thị ủy Chí Linh, Ban Dân vận Thành ủy Hải Dương, Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hải Dương, Trung tâm Văn hóa thông tin thành phố Hải Dương và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Sách.

Trong năm 2017, bốn đơn vị đã điều chỉnh giảm số lượng cấp phó, bảo đảm đúng quy định. Ban Dân vận Thành ủy Hải Dương do chưa có vị trí sắp xếp cho nên dự kiến sẽ điều chỉnh trong năm 2018. Hiện tại, các phòng và đơn vị tương đương thuộc các huyện, thị xã, thành phố cơ bản chỉ có một đến hai phó trưởng phòng. Riêng đối với khối trường học, cuối năm 2016 có 34 trường có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định. Đến nay, các địa phương đã điều chỉnh giảm cấp phó đối với 12 trường.

Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định về số lượng cấp phó, tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử... UBND tỉnh có Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ trưởng phòng, phó trưởng phòng trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện đã và đang góp phần tích cực bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện một cách nghiêm túc, thống nhất, đúng quy định.

Theo đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, hiện nay Hải Dương đã có quy định rất chặt chẽ về số lượng phó trưởng phòng, nhìn chung chỉ từ một đến hai phó, trường hợp đặc biệt có ba phó phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện tại, chỉ còn duy nhất Phòng Tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy có ba phó, do phải thực hiện nhiều chức năng, thực hiện nhiệm vụ trực tuyến với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, còn lại đều chỉ từ một đến hai phó trưởng phòng.

Đối với cấp phó các sở, ngành, tỉnh cũng rà soát và điều chỉnh kịp thời. Sở Nội vụ có năm Phó Giám đốc, đã điều động ba đồng chí. Hiện chỉ còn Sở Công thương có bốn Phó Giám đốc, các sở khác có số lượng phó giám đốc đúng quy định và ít hơn quy định, có những sở chỉ có một phó giám đốc nhưng tỉnh vẫn chưa kiện toàn. Thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII, UBND tỉnh cũng đã có văn bản tạm dừng bổ nhiệm trưởng, phó phòng, để bố trí, sắp xếp khi sáp nhập một số đầu mối đơn vị.

Giám sát chặt chẽ công tác bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử

Nhằm sớm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, vi phạm trong công tác cán bộ, ngày 25-1-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, thực hiện công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng viên là người đứng đầu các sở: Y tế, Công thương, Giao thông vận tải. Qua giám sát cho thấy, các ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và các sở được giám sát đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của tỉnh. Sau thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản, không có trường hợp nào cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, không đúng quy trình hoặc vượt quá số lượng quy định.

Chung quanh việc tám trường hợp cán bộ được bổ nhiệm là người nhà, người thân các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương, Đoàn giám sát đã kiểm tra kỹ và ghi nhận, các trường hợp này đều bảo đảm quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn quy định; các cán bộ được bổ nhiệm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, qua giám sát đã giúp các đơn vị nhận ra và khắc phục nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ như: Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử của một số ban thường vụ huyện ủy chưa cụ thể; một số ban thường vụ cấp ủy ủy quyền cho thường trực cấp ủy cho chủ trương kiện toàn tất cả các chức danh cán bộ diện ban thường vụ quản lý là chưa phù hợp quy định về phân cấp quản lý cán bộ; công tác đánh giá cán bộ khi xem xét bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị vẫn còn chung chung, mang tính hình thức, thiếu cụ thể; một số nơi thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm thiếu chặt chẽ; một số nơi cán bộ được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử còn chưa bảo đảm các tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, hoặc chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học...

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, qua công tác rà soát, giám sát giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm được tình hình thực tế công tác cán bộ tại các đơn vị, quan trọng hơn là giúp phòng ngừa những thiếu sót, vi phạm có thể xảy ra. Cùng với việc tập trung rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ thời gian vừa qua, Tỉnh ủy Hải Dương đã chú trọng sắp xếp lại nhiều vị trí cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là đối với những đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ. Muốn vậy cần có các tiêu chí để đánh giá cán bộ một cách sát thực, cụ thể. Tới đây, trong đánh giá cán bộ, phương châm của tỉnh là tiếp tục coi trọng những kết quả, công việc, sản phẩm cụ thể, tránh việc nể nang, đánh giá chung chung. Đánh giá xếp loại các tập thể hằng năm cũng vậy, cần xem năm sau có gì mới hơn năm trước, đã khắc phục được những gì mà cấp trên đã gợi ý, chỉ ra.

Với những bước đi và cách làm quyết liệt, hiệu quả, hy vọng tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực, đồng bộ trong công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

VIỆT HÀ VINH
Theo nhandan.com.vn
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
youtube bidv qc phải 1 Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 37.500 37.700
Hà Nội 37.500 37.720
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23,270.00 23,270.00 23,390.00
SGD 16,816.20 16,934.70 17,119.60
JPY 211.16 213.29 218.67
GBP 28,917.80 29,121.70 29,380.80
EUR 25,862.50 25,940.30 26,618.20
CAD 17,099.30 17,254.60 17,547.90
AUD 15,723.70 15,818.70 16,087.60

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 18/06/2019 Thứ Tư, 19/06/2019 Thứ Năm, 20/06/2019

Có mây, có mưa rào và dông

28°C -35°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C -37°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C -38°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE