Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Gia Lai: 1.098,375 tấn gạo, tỉnh Đắc Lắc: 834,24 tấn gạo, tỉnh Bình Định: 1.500 tấn gạo, tỉnh Quảng Bình: 802,875 tấn gạo, tỉnh Bình Phước: 408,480 tấn gạo, tỉnh Lạng Sơn: 244,710 tấn gạo. UBND 6 tỉnh trên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Hà Giang, Nghệ An, Ninh Thuận, Cao Bằng để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.