tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN mở rộng: Bàn 4 vấn đề nóng của nông dân

Chia sẻ: 

23/07/2018 - 11:07:00


 Sáng nay 23.7, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chính thức khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) lần thứ 15, khóa VI (mở rộng). hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 1

Đồng chí Thào Xuân Sùng (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh Đàm Duy 

Hội nghị do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng chủ trì với sự tham gia điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15 có nhiệm vụ thảo luận, quyết định 4 nội dung quan trọng sau đây: Một là sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW ngày 6.3.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “Về tăng cường và sự đổi mới lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Hai là, sơ kết công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác Hội và phong trào ND 6 tháng cuối năm 2018.

Ba là, bầu bổ sung ủy viên BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Bốn là, dự thảo Đề án BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, đây là một trong những nội dung quan trọng có tính then chốt để chuẩn bị tốt phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, BTV T.Ư Hội NDVN đã rất cố gắng, tập trung, chỉ đạo các Ban, đơn chị, các tỉnh thành. Tại hội nghị, Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng gợi ý tập trung thảo luận 4 vấn đề quan trọng.

Thứ nhất: Về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 – NQ/TW ngày 6.3.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI “Về tăng cường và sự đổi mới lãnh đạo của Đảng với công tác dân vận trong tình hình mới” thì trong 4 mục tiêu về củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc thì mục tiêu nào được các cấp Hội và giai cấp ND thực hiện đạt ở mức cao nhất.

Trong 5 quan điểm cách mạng, quan điểm nào cần được nhận thức đúng đắn, đầy đủ, thể chế hóa, cụ thể hóa rõ nhất và thực hiện tốt nhất? Trong 7 nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng, giải quyết tốt những bức xúc của Nhân dân và tăng cường mối quan hệ máu thịt của Nhân dân với Đảng, Nhà nước thì nhiệm vụ giải pháp nào cần được thực hiện hiệu quả và tạo dựng được nhiều mô hình, điển hình nhất, cần bổ sung nội dung và quan tâm giải quyết vấn đề gì hiện nay?

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 2

Toàn cảnh Hội nghị BCH T.Ư Hội NDVN lần thứ 15. (Ảnh: Đàm Duy)

Thứ hai: Trong báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm, dự kiến công tác Hội và phong trào ND 6 tháng cuối năm 2018, Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN đã nhận thấy BCH T.Ư Hội NDVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Hội và phong trào ND với những kết quả đạt được rất nổi bật, nhất là về công tác xây dựng tổ chức Hội, về thực hiện 3 phong trào lớn của Hội NDVN, về thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho ND theo Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chủ tịch Thào Xuân Sùng, với tư tưởng chủ đạo hình thành mẫu cán bộ Hội ND và hội viên ND thời kỳ mới đang đòi hỏi thực hiện xanh hóa sản xuất nông nghiệp, xanh hóa tiêu dùng trong mỗi hộ gia đình và xanh hóa lối sống ở nông thôn, phát triển mạnh mẽ chi tổ hội nghề nghiệp gắn với sản xuất và đời sống của hội viên, ND; mở rộng đối tượng kết nạp hội viên và tập huấn trước khi kết nạp nhằm phấn đấu theo mục tiêu “công nghiệp hóa nông nghiệp hóa nông nghiệp và trí thức hóa nông thôn”, “ly nông bất ly hương”. 

Trên tinh thần những nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, BCH và Ban Thường vụ T.Ư Hội sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội NDVN. Cũng trên tinh thần đó, BCH sẽ có một kỳ họp thông qua Dự thảo toàn bộ các văn kiện của Đại hội VII của Hội NDVN.

Thứ ba: Ban Thường vụ T.Ư Hôi sẽ trình BCH tại hội nghị này về Dự thảo Đề án BCH khóa VII; Dự thảo Đề án Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, theo đúng các Quy định hiện hành của Đảng ta. Các đồng chí cần cân nhắc kỹ lưỡng, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh.

Thứ tư: Do điều kiện có và yêu cầu công tác, Ban Thường vụ xét thấy cần bổ sung 3 đồng chí vào BCH T.Ư Hội NDVN khóa VI, đề nghị BCH cân nhắc quyết định.

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 3

Phó Chủ tịch thường trực Lều Vũ Điều báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh Đàm Duy.

Báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào ND 6 tháng đầu năm 2018, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lều Vũ Điều khẳng định, trong 6 tháng đầu năm công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển, nội dung phương thức hoạt động đổi mới, chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội ngày càng tăng lên. Các phong trào thi đua do Hội phát động, trọng tâm là phong trào ND thị đua sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến, mô hình liên kết nông dân theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao và có sức lan tỏa.

Vai trò của chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần,; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên ND tiếp tục được phát huy. Các cấp hội đã tổ chức thực hiện tốt hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề cho ND theo Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt lần đầu tiên T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng, chỉ đạo các Bộ, Ban, ngành, các địa phương tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân; đại diện nông dân cũng đã phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề lớn, quan trọng trong nông nghiệp, nông thôn và đời sống nông dân như đầu ra nông sản, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng vật tư nông nghiệp, nguồn vốn, đất nông nghiệp... Qua Hội nghị Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 6158/VPCP- QHĐP, ngày 29/6/2018 về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cho nông dân, để khơi dòng động lực, phát huy sự sáng tạo của nông dân trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới.

Về, công tác chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức Đại hội Hội ND các cấp của Ban Chấp hành Trung ương Hội khẩn trương, tích cực, hầu hết đảm bảo yêu cầu, tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch. Đến nay, 100% cơ sở; 97,4% cấp huyện; 5 tỉnh đã tổ chức tốt Đại hội, nhất là tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội điểm Hội Nông dân các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Khánh Hòa và rút ra những kinh nghiệm thiết thực để tiếp tục chỉ đạo thành công Đại hội Hội ND cấp tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023.

 hoi nghi bch t.u hoi ndvn mo rong: ban 4 van de nong cua nong dan hinh anh 4

Phó chủ tịch TƯ. HNDVN Nguyễn Hồng Lý trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25. Ảnh Đàm Duy 

Phó Chủ tịch TƯ. HNDVN Nguyễn Hồng Lý đã trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 03/06/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. 

Sau trình bày của Phó Chủ tich Nguyễn Hồng Lý, các đại biểu tham gia đã đóng góp nhiều ý kiến về Dự thảo báo cáo . 

Theo Báo Dân Việt
Ý kiến bạn đọc
captcha
Kỉ niệm 60 năm bác thăm hải dương bidv qc phải 1 giới thiệu phim Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân Chính sách pháp luật

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 36.600 36.740
Hà Nội 36.600 36.760
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23,150.00 23,150.00 23,250.00
SGD 16,962.60 17,082.20 17,268.80
JPY 202.84 204.89 210.83
GBP 30,063.90 30,275.90 30,545.40
EUR 26,023.90 26,102.20 26,754.20
CAD 17,107.00 17,262.40 17,450.90
AUD 16,272.80 16,371.00 16,549.80

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 24/03/2019 Thứ Hai, 25/03/2019 Thứ Ba, 26/03/2019

Nhiều mây, không mưa

17°C -23°C

Có mây, không mưa

18°C -25°C

Nhiều mây, không mưa

22°C -26°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE