Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn Việt Nam (23/11).

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp nhân dân, không phân biệt thành phần giai cấp dân tộc, tôn giáo, tập hợp đoàn kết với lá cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên Cách mạng tháng 8 lịch sử, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của Cách mạng Việt Nam, góp phần tạo động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất, góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta, với truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết và nền tảng mà lịch sử văn hóa ngàn năm của dân tộc, tình đoàn kết gắn bó keo sơn trong cộng đồng 54 dân tộc anh em sẽ tiếp tục được tăng cường góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, với Đảng và Nhà nước, là nền tảng tinh thần vững chắc, là sức mạnh để đưa đất nước ta đi trên con đường đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà cho đồng bào các dân tộc.
 Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022.
 Đồng bào các dân tộc trên nhiều vùng miền cùng hội tụ dưới mái nhà chung của 54 dân tộc anh em trong ngày hội.
 Sau phần Lễ, diễn ra Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”, nhấn mạnh hai chủ đề nội dung: Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tôn vinh di sản văn hóa.
 Thông qua ngôn ngữ và hình tượng nghệ thuật, chương trình giới thiệu sinh động các di sản văn hóa dọc theo chiều dài đất nước.
 Văn hóa vùng Bắc Bộ.
 Màn nghệ thuật hát múa giao duyên của liền anh, liền chị Quan họ vùng Kinh Bắc.
 Nghệ thuật múa cung đình xứ Huế.
Nghệ thuật múa dân gian của đồng bào Chăm.
 Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Màn múa nón rực rỡ sắc màu trong đêm nghệ thuật. 
 Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022 diễn ra từ ngày 18 - 23/11, với nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.