Khuyen khich cac to chuc ca nhan tu nguyen tiem vacxin phong COVID-19 hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắcxin phòng COVID-19, Chính phủ khuyến khích các đơn vị đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng tự nguyện cho tập thể, cá nhân có yêu cầu và tự trả chi phí tiêm chủng./.

(TTXVN/Vietnam+