tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Nhìn thẳng vào thực tế, làm rõ ưu điểm, hạn chế trong thực hiện các nghị quyết của Đảng

Chia sẻ: 

09/10/2018 - 09:06:00


Haiduongtv.vn trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương!
Thưa các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh!
Thưa toàn thể các đồng chí!

Theo chương trình làm việc, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 14 để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Báo cáo kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo. Cho ý kiến vào báo cáo của đoàn kiểm tra, giám sát. và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị. Xin gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất.

Sau đây, tôi xin phát biểu, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để các đồng chí lưu ý trong quá trình xem xét, thảo luận và quyết định.

1. Về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành khóa XVI giữa nhiệm kỳ

Ngày 24.9.2018, chúng ta đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, xác định rõ nguyên nhân; đồng thời, xem xét, thảo luận, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm còn lại của nhiệm kỳ.

Thưa các đồng chí!

Trong hơn hai năm đầu nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và có nhiều sự đổi mới, từ khâu xác định nhiệm vụ đến tổ chức thực hiện nên chúng ta đã thu được nhiều kết quả khá toàn diện cả trong phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị.

Mặc dù, khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chúng ta gặp không ít những khó khăn, thách thức, nhất là trong những năm đầu chúng ta thực hiện nhiệm vụ tự cân đối thu, chi, song, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nên chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là: Tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều tăng so với dự toán. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả đáng phấn khởi. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học công nghệ, cải cách hành hành chính có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường. Việc lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng, chính quyền; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có nhiều đổi mới và thu được kết quả tích cực, nhất là việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ở các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 6, 7 và các Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, chúng ta thấy rằng vẫn còn tồn tại, hạn chế. Đó là: Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy có lúc, có việc còn chậm so với kế hoạch đề ra. Môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh chưa được cải thiện. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm. Chưa thu hút được nhiều dự án mang tính đột phá về quy mô, công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp. Các công trình trọng điểm của tỉnh triển khai rất chậm. Tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm môi trường ở nông thôn, làng nghề chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, kết quả còn hạn chế. Vai trò, trách nhiệm của một số đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chưa được phát huy, thiếu quyết liệt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong việc thực hiện cải cách hành chính...

Tôi đề nghị các đồng chí cần nghiên cứu thật kỹ báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đối chiếu với các mục tiêu Nghị quyết đề ra, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế đã nêu. Đặc biệt là làm rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Đồng thời, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tham gia, bổ sung, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp để chúng ta tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

2. Về Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ,  Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chủ động xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết tới các tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, phức tạp để tập trung lãnh đạo giải quyết.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các đảng bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị dự thảo báo cáo sơ kết. Nội dung báo cáo đã bám sát các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng Đảng. Đề nghị các đồng chí, bằng kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo công tác này trong thời gian qua, thảo luận, cho ý kiến về các nội dung trong báo cáo, tập trung vào các nhận định, đánh giá. Chỉ rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, nhất là những nút thắt yếu kém căn bản chi phối sự chỉ đạo và việc làm chưa hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, mà trước hết là trong công tác chính trị, tư tưởng và cán bộ. Đồng thời, tham gia ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới để chúng ta tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. 

3. Về thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục và đào tạo

Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực tổ chức, quán triệt triển khai và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án phù hợp; tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Kết quả nổi bật như: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh tiếp tục có bước tiến bộ. Chất lượng giáo dục được nâng lên, là một trong những tỉnh luôn dẫn đầu cả nước về chất lượng phổ cập giáo dục và thành tích học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học. Nhiều mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố và mở rộng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập phong phú, đa dạng của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Tuy nhiên, việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa quan tâm đúng mức cho phát triển giáo dục và đào tạo. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở một số đơn vị, trường học còn chung chung, chưa sát với thực tiễn. Một số chỉ tiêu đạt thấp so với mục tiêu chung của tỉnh. Năng lực quản lý, điều hành của một số ít cán bộ quản lý giáo dục còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên chưa gắn công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh và nhu cầu của thị trường lao động. Công tác hướng nghiệp để thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học các trường nghề chưa được đẩy mạnh…

Tôi đề nghị các đồng tham dự hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tích cực nghiên cứu, thảo luận sâu, kỹ về các nhận định, đánh giá; các kiến nghị, đề xuất với trung ương; những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là phân tích làm rõ những chỉ tiêu đạt thấp, chỉ ra những nguyên nhân cụ thể. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thưa các đồng chí!

Cũng tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo: (1) Báo cáo kết quả cuộc giám sát thứ ba việc chấp hành Quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ được phân công của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ tỉnh. (2) Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra thứ ba đánh giá kết quả 5 thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. (3) Báo cáo những công việc quan trọng đã chỉ đạo thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nghe thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XII. Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng theo quy định.

Thưa  các đồng chí!

Các nội dung trình tại Hội nghị lần này rất quan trọng, là dịp để chúng ta nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, phù hợp. Tôi đề nghị, các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dành thời gian tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16. 

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!
Theo Báo Hải Dương
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
youtube bidv qc phải 1 Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 37.300 37.500
Hà Nội 37.300 37.520
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23,295.00 23,295.00 23,415.00
SGD 16,877.60 16,996.60 17,182.10
JPY 208.34 210.44 216.54
GBP 29,146.60 29,352.10 29,613.10
EUR 25,916.60 25,994.60 26,673.80
CAD 17,159.20 17,315.10 17,609.40
AUD 15,879.20 15,975.00 16,246.60

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 18/06/2019 Thứ Ba, 18/06/2019 Thứ Tư, 19/06/2019

Nhiều mây, có mưa, mưa rào

29°C -34°C

Có mây, có mưa rào và dông

28°C -35°C

Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

29°C -37°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE