Để hạn chế thấp nhất các sai sót, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) lưu ý các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018 đầy đủ, đúng các thông tin. 

Các trường rà soát hồ sơ đăng ký xét tuyển công nhận tốt nghiệp THPT để bảo đảm độ chính xác của các thông tin thí sinh điền vào phiếu đăng ký xét tuyển tốt nghiệp THPT, đặc biệt là thông tin và diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên, tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. 

Cũng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, sau ngày 20-4, thí sinh không được thay đổi địa điểm thi và các thông tin, bài thi/môn thi đã đăng ký. 

Chậm nhất đến ngày 25-5, các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành việc thu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THPT kèm theo. 

Chậm nhất là ngày 28-5, các sở GD&ĐT hoàn thành việc kiểm tra, cập nhật những sửa đổi, bổ sung dữ liệu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT của thí sinh vào phần mềm quản lý thi và báo cáo Bộ GD&ĐT.