tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chia sẻ: 

08/12/2023 - 20:24:00


Trong 2 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 19 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Thừa lệnh Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vừa có thông báo kết quả Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh Hải Dương khoá XVII để các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và Nhân dân trong tỉnh được biết.

NỘI DUNG CỦA KỲ HỌP

I. HĐND tỉnh xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

1.1. Các báo cáo của UBND tỉnh

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024;

- Báo cáo Quyết toán Ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hải Dương.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2024-2026.

- Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 tỉnh Hải Dương.

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024;

- Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2023 và những vấn đề trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2024.

- Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của UBND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến ngày 30/11/2023.

- Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026.

  1.2. Các tờ trình của UBND tỉnh

- Tờ trình về quyết định phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và năm 2023 (lần 7, vốn ngân sách tỉnh);

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, xây dựng hạ tầng đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Hạng mục: Sân lễ hội, bãi xe; bến thuyền và chợ sông Thương.

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp 03 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới)

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dưṇg, cải tạo 11 Trường Trung hoc̣ phổ thông trên điạ bàn tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp 06 Trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương.

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, khoa nội và hạ tầng kỹ thuật + phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Giang.

- Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường Trung học phổ thông Bình Giang, huyện Bình Giang.

- Tờ trình đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng.

- Tờ trình về việc Ban hành Nghị quyết Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

- Tờ trình về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình về việc thông qua Nghị quyết quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024;

 - Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ tặng quà Tết Nguyên đán hằng năm cho đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình về việc hỗ trợ một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 - Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính; viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024.

- Tờ trình về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế.

- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quà tặng cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; gia đình quân nhân đang công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn; đơn vị quân đội và một số đối tượng thuộc lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

 -  Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 3 thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

 - Tờ trình về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024.

 - Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

-  Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi và chuyên gia tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế (thay thế Nghị quyết số 07/2018/NQHĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương).

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thí điểm chính sách hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

II. Báo cáo của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh:

1. Báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh:

- Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh năm 2023;

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa XVII;

- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu;

- Tờ trình, dự thảo nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2024;

- Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2024.

2. Các Ban HĐND tỉnh

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách về kết quả thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh;

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội về việc thực hiện một số chế độ ưu đãi người có công, thân nhân người có công với cách mạng;

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các nội dung trình kỳ họp trên cơ sở phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

III. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan khác

1.Ủy ban MTTQ tỉnh

- Thông báo kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền năm 2023;

- Báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc tỉnh năm 2023.

- Báo cáo tình hình, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh.

- Báo cáo của Ủy ban MTTQ tổng hợp về các ý kiến của nhân dân và cử tri đối với người được lấy phiếu tín nhiệm.

2. Đoàn ĐBQH tỉnh

- Thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV và một số hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

3. Các cơ quan khác

- Báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ ANTT năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

- Báo cáo kết quả công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2023.

- Báo cáo kết quả công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh năm 2023.

- Báo cáo kết quả thi hành án dân sự của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh năm 2023.

IV. HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 41 nghị quyết

- Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu.

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết điều chỉnh ngân sách địa phương năm 2023.

- Nghị quyết về dự toán thu ngân sách địa phương trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2024.

- Nghị quyết về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2024.

- Nghị quyết về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

- Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết về Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính; viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trong  các đơn vịsựnghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc tỉnh năm 2024.

   - Nghị quyết quy định chế độ tặng quà Tết Nguyên đán hằng năm cho đối tượng giữ chức danh, chức vụ khi nghỉ hưu, đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

-Nghị quyết quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

-Nghị quyết ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

-Nghị quyết về việc chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiệncác dự án, công trình năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

-Nghị quyết về việc tăng chỉ tiêu kế hoạch giường bệnh năm 2024 cho các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế .

- Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024.

- Nghị quyết về Phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn NSĐP 5 năm 2021-2025 và năm 2023 (lần 7, vốn ngân sách tỉnh).

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Khối các sở, ban, ngành của tỉnh thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Tu bổ, xây dựng hạ tầng đền Kiếp Bạc, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Hạng mục: Sân lễ hội, bãi xe; bến thuyền và chợ sông Thương.

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp 03 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Phong Chí Linh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới).

- Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dưṇg, cải tạo 11 Trường Trung hoc̣ phổ thông trên điạ bàn tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cấp 06 Trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương.

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương.

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà khoa nhi, khoa ngoại, khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và phụ sản, khoa nội và hạ tầng kỹ thuật + phụ trợ thuộc Trung tâm Y tế huyện Bình Giang.

- Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên thông kết nối quốc lộ 17B với Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng Trường Trung học phổ thông Bình Giang, huyện Bình Giang.

- Nghị quyết về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa Nhà khách Bạch Đằng.

-Nghị quyết quy định quy định thí điểm chính sách hỗ trợ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

-Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợđối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2024.

- Nghị quyết về việc hỗ trợ một lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

-Nghị quyết hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 77 tuổi đến dưới 80 tuổi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

-Nghị quyết về quà tặng cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; gia đình quân nhân đang công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn; đơn vị quân đội và một số đối tượng thuộc lĩnh vực giảm nghèo, bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

-Nghị quyết hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ hạng 3 thuộc địa bàn nông thôn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2023-2025.

-Nghị quyết quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương và chuyên gia tham gia giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.

  • Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024.

V. Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 19, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2024, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng tạị kỳ họp và đề nghị UBND tỉnh tập trung một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Một là, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua tại kỳ họp. Trong đó, về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đề nghị cần quan tâm:

(1) Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 9% trở lên. Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, các dự án tạo nguồn, nâng cao hiệu quả sử dụng đất tạo động lực phát triển mới và nguồn thu ngân sáchnăm 2024 và các năm tiếp theo. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định; nghiên cứu phương án phân cấp nguồn thu, cơ chế hỗ trợ để giải quyết các tồn đọng trong xây dựng nông thôn mới và đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển ở cả 3 cấp ngân sách.

(2)Khẩn trương triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt; tiến hành lập, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan đảm bảo đồng bộ, thống nhất; nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư nhằm phát huy thế mạnh của tỉnh. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã hội; tăng cường thu hút các dự án lớn có khả năng dẫn dắt thị trường; quan tâm thu hút đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, môi trường.

(3) Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Tổ chức tốt các lễ hội văn hóa lớn của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát huy giá trị văn hóa xứ Đông. Tiếp tục giải quyết các khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các cơ sở y tế, giáo dục. Quan tâm đảm bảo bố trí đủ thuốc, vật tư đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối cung cầu lao động, giải quyết việc làm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo.

(4) Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại các bãi xử lý rác thải tập trung.

(5) Thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, gắn với việc thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực. Tập trung thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 và sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp.

(6) Tăng cường thực hiện thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, nổi cộm trên địa bàn. Tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tiếp tục củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ vững an ninh - trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.

(7) Quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ theo thẩm quyền để xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Hai là, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh cần chủ động rà soát, phân tích, đánh giá các đề án, chính sách, quy định, quyết định của tỉnh đã ban hành để chỉ ra những bất cập, hạn chế nhằm đề nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Bên cạnh đó, đề nghị chủ động nghiên cứu, đề xuất chính sách mới về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất - kinh doanh và lĩnh vực y tế, giáo dục; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ lao động nông thôn không còn tư liệu sản xuất...

Ba là, Thường trực, các ban, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời thông báo kết quả Kỳ họp, kiến nghị, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 19HĐND tỉnh khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh thông báo tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành biết và triển khai thực hiện./.

Biên tập viên
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
công ty cổ phần phát triển đô thị Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 75.900 78.100
Hà Nội 75.900 78.120
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 17.00 17.00 17.00
JPY 159.90 161.52 169.28
GBP 29.00 29.00 30.00
EUR 25.00 25.00 26.00
CAD 17.00 17.00 17.00
AUD 15.00 15.00 15.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 21/02/2024

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV