Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ niềm vui mừng về Thủ đô Hà Nội, thăm Lăng Bác Hồ, cảm ơn sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số; khẳng định tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nguyện đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi gặp mặt

Các đại biểu đã báo cáo Tổng Bí thư về những công việc đã làm ở địa phương như vận động đồng bào đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, không nghe theo kẻ xấu, phòng chống các tệ nạn xã hội, chăm lo phát triển sản xuất, xây dựng đường làng ngõ xóm, giữ vệ sinh môi trường, không đốt phá rừng trái phép, động viên con em trong độ tuổi đến trường, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc… 

Các đại biểu mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, để đời sống của bà con ngày càng tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, để miền núi sớm theo kịp miền xuôi. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước trong thời gian qua, và những đóng góp to lớn của đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển chung của đất nước.

Tổng Bí thư cho rằng, đồng bào dân tộc thiểu số phần đông sinh sống ở vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng căn cứ địa cách mạng, vùng chiến đấu ác liệt trước đây, có nhiều công lao đóng góp trong công cuộc giải phóng đất nước. Ngày nay trong công cuộc đổi mới, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay có nhiều đổi thay, khởi sắc. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nhưng vai trò quyết định vẫn là ở đóng góp của đồng bào cả nước, mà hạt nhân là những đại biểu hiện diện tại buổi gặp mặt hôm nay.

Theo Tổng Bí thư, so với mặt bằng chung của cả nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, trăn trở, cần tiếp tục được quan tâm và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tổng Bí thư mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số thời gian tới tiếp tục quán triệt tinh thần của Bác Hồ, đồng bào cùng chia sẻ ngọt bùi, đoàn kết thương yêu nhau.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại buổi gặp mặt

“Trước hết cần quán triệt tinh thần của Bác Hồ, đồng bào chúng ta là anh em. No đói có nhau, sướng khổ cùng nhau. Cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chịu đựng gian khổ. Cho nên phải đoàn kết. Chúng ta từ rất gian khó có được cơ đồ như ngày hôm nay. Đó là nhờ đoàn kết, nhờ đồng tâm nhất trí cao”, Tổng Bí thư nói.

Bên cạnh việc phát huy tinh thần Đại đoàn kết, Tổng Bí thư mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các mặt, chú trọng phát triển kinh tế, làm giàu, không chỉ giàu về của cải mà còn giàu về tri thức, giàu về sức khỏe. Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu bằng uy tín, trình độ của mình tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.