tuan 2 ky hop thu 9 quoc hoi se thao luan ban bac noi dung gi
Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nội dung chính trong tuần làm việc trực tuyến thứ 2 của kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIV, diễn ra trong các ngày 25 - 28/5, là tập trung cho công tác xây dựng pháp luật.

Trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ nghe trình dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và thảo luận, cho ý kiến các dự án: Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật Thanh niên (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét nhiều nội dung quan trọng. 

Trong cả ngày 27/5, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Phiên họp quan trọng này được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Ngoài ra, Quốc hội nghe và cho ý kiến đối với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 cũng sẽ được các đại biểu lắng nghe, thảo luận và cho ý kiến.