Tuyển Việt Nam lọt Top 3 đội trẻ nhất tại AFF Cup 2018 - ảnh 1 1. Đông Timor – Độ tuổi trung bình: 20,56.
Tuyển Việt Nam lọt Top 3 đội trẻ nhất tại AFF Cup 2018 - ảnh 2 2. Lào – Độ tuổi trung bình: 21,34.
Tuyển Việt Nam lọt Top 3 đội trẻ nhất tại AFF Cup 2018 - ảnh 7 7. Malaysia – Độ tuổi trung bình: 25,17.
Tuyển Việt Nam lọt Top 3 đội trẻ nhất tại AFF Cup 2018 - ảnh 8 8. Singapore – Độ tuổi trung bình: 26,60.
 
Tuyển Việt Nam lọt Top 3 đội trẻ nhất tại AFF Cup 2018 - ảnh 9 9. Thái Lan – Độ tuổi trung bình: 26,74
Tuyển Việt Nam lọt Top 3 đội trẻ nhất tại AFF Cup 2018 - ảnh 10 10. Philippines – Độ tuổi trung bình: 27,40.