tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

VIDEO: Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Chia sẻ: 

02/12/2021 - 10:52:00


Sáng nay 2/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 7. Hội nghị diễn ra trong thời gian 1 ngày rưỡi với nhiều nội dung quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Hiệu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng chủ trì Hội nghị. Các đại biểu được test nhanh SARS-CoV-2 và bố trí dự tại 2 hội trường, bảo đảm giãn cách để phòng dịch Covid-19.

Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng nêu rõ, tại hội nghị lần này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; phương án quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; dự thảo Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 8,6%, cao hơn bình quân chung cả nước; thu ngân sách nhà nước đạt khá cao, vượt 48,4% dự toán năm; 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 12/12 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện, phát triển đô thị đã cơ bản thực hiện đúng tiến độ. Bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 gặp nhiều khó khăn do chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ tọa hội nghị

Nhấn mạnh, những vấn đề đưa ra tại Hội nghị lần này là những vấn đề lớn, quan trọng, đánh giá kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu khi thảo luận về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội cần nắm chắc dự báo tình hình của quốc tế, của đất nước, của tỉnh; chỉ rõ những vấn đề phải đối mặt; những cơ hội và thách thức. Kế hoạch năm tới cần cụ thể hoá đầy đủ các phương hướng chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá…

Quang cảnh hội nghị

Sau phát  biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị đã nghe các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; phương án quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và Quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. 

 

 

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đọc tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đọc 2 tờ trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và điều chỉnh nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương và kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Với tinh thần “vượt khó - tăng tốc”, Hải Dương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, kiểm soát dịch bệnh và có tốc độ tăng trưởng bứt phá trong 6 tháng cuối năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định chủ đề của năm 2022 là “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, phấn đấu tăng trưởng GRDP đạt 10%. Thu ngân sách nội địa tăng từ 10% trở lên so với dự toán giao. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 giảm còn 2%. Tỷ lệ các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 40%... Tổng nhu cầu vốn ngân sách địa phương nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho 225 chương trình, dự án khoảng 55.459,1 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn bố trí cho các dự án thuộc các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII khoảng 200 tỷ đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đọc tờ trình về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025 

      Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đọc tờ trình về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa ra 7 nguyên tắc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách. Trường hợp ngân sách cấp tỉnh tăng thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh với ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh trích một phần theo tỷ lệ không quá 20% của số tăng thu còn lại sau khi dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định hiện hành để thưởng cho các địa phương có tăng thu, nhưng không vượt quá số tăng thu so với mức thực hiện năm trước…

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đọc tờ trình về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

       Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Sơn đọc tờ trình về kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó nêu bật những kết quả đạt được và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đọc tờ trình về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

       Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Tuấn đọc tờ trình về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, cấp ủy các cấp đã quyết định thi hành kỷ luật 468 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 423 đảng viên, cảnh cáo 37 đảng viên, cách chức 5 đảng viên, khai trừ 3 đảng viên. Cấp ủy cấp huyện thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng đều bằng hình thức khiển trách. Trong năm, UBKT các cấp kiểm tra 90 đảng viên, 23 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 64 đảng viên... Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; kiểm tra có trọng điểm, mở rộng giám sát để phòng ngừa vi phạm…


Đồng chí Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đọc tờ trình về Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quang Phúc đọc tờ trình về Chương trình làm việc và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.

Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp để tỉnh "thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá" trong năm 2022

Sau khi nghe các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội nghị chia thành 4 tổ thảo luận. Trước khi bước vào thảo luận tại tổ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện "mục tiêu kép" năm 2021; đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm, đột phá để thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị 

Ảnh Báo Hải Dương

Hoàng Công
Ý kiến bạn đọc
captcha
Tin cùng chuyên mục
Giới thiệu phim tháng 5/2022 Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 68.500 69.500
Hà Nội 68.500 69.520
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23.00 23.00 23.00
SGD 16.00 16.00 17.00
JPY 177.60 179.40 188.03
GBP 28.00 28.00 29.00
EUR 24.00 24.00 25.00
CAD 17.00 17.00 18.00
AUD 16.00 16.00 16.00

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 29/05/2022

°C -°C

°C -°C

°C -°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE