Tính hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 569 tỷ USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, trong nửa đầu tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 370 triệu USD. Tính đến hết ngày 15/11, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 132 triệu USD.

Trong đó, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 đạt gần 15 tỷ USD, giảm 7% so với nửa cuối tháng 10.

Việt Nam nhập siêu 370 triệu USD trong nửa đầu tháng 11
Việt Nam nhập siêu 370 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 11/2021- Ảnh minh họa.

Giá trị xuất khẩu giảm chủ yếu ở các nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 751 triệu USD, giảm 24%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 420 triệu USD, tương ứng giảm 17%; thủy sản giảm 66 triệu USD, giảm 13%...

Đến hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 395 tỷ USD, tăng 25%. Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 174 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 đạt 15 tỷ USD, tăng 15% so với nửa cuối tháng 10. Kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu ở các nhóm hàng dầu thô tăng 181 triệu USD, tăng 121,5%; vải tăng 133 triệu USD, tương ứng tăng 24%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 651 triệu USD, tăng 17%...

Tính đến hết 15/11, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 284,5 tỷ USD, tăng 28 so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu của nhóm hàng sắt thép các loại tăng 3 tỷ USD, tăng 43,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 10 tỷ USD, tăng 18%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 4,3 tỷ USD, tăng 32%, so với cùng kỳ năm 2020.