Kho gạo xuất khẩu của Công ty Lương thực Đồng Tháp. (Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN)

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

[Xuất khẩu gạo: Lo ngại tình trạng ép giá khi vào chính vụ Đông Xuân]

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số nội dung sau: Chủ động cân đối nguồn vốn để cho vay kịp thời các nhu cầu vốn quy định, đảm bảo phù hợp với quy định về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa giảm quá thấp bất hợp lý, không phù hợp với giá thóc định hướng quy định, tổ chức tín dụng áp dụng biện pháp cụ thể để điều tiết thị trường, góp phần hạn chế thiệt hại cho người sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ./.